O projekte

POPIS

Realizovaná polyfunkčná budova KROGEN má širokú škálu využitia napríklad ako sídlo firmy, administratívna budova, showroom, výrobná hala či skladový priestor, resp. kombinácia týchto využití.
Objekt má pôdorysný rozmer 34x37m. Predná halová časť je jednopodlažná, zadná nižšia časť má jedno nadzemné podlažie a suterén.
Objekt má jedno nadzemné a jedno podzemné podlažie. Dispozíciu tvoria dva otvorené priestory prepojené schodiskom a výťahovou šachtou.

Pozemok

Okolie budovy tvoria betónové spevnené plochy s parkovaním a plochy zelene. Pozemok parkoviska je oplotený priehľadným oplotením, v časti nepriehľadným z betónových blokov.
Objekt je dopravne napojený na Továrenskú ulicu cez existujúcu odbočku na spevnenú plochu s parkovaním. Parkovanie osobných áut je v súčasnosti nadimenzované na počet 35 pre osobné autá a jedno nákladné. Prístup do objektu pre peších je z južnej strany chodníkom šírky 1,5m priamo z Továrenskej ulice.

Inžinierske siete

Pitná voda je zásobovaná novou prípojkou na verejný vodovod. Odpadové vody budú odvádzané do splaškovej a dažďovej kanalizácie. Elektrická prípojka je aktuálne riešená zmluvou cez spoločnosť SNOP – 80A istenie (je možné upraviť), neskôr dodávateľ ZSE, možnosť viacero možností odberou (3x OM 3x25A, 1x OM 3x125A, 1x OM 3x80A). Objekt je napojený na plynovú prípojku. V objekte je zavedený optický internet TELEKOM.
Technické údaje:
Budova je konštrukčne postavená ako montovaný, železobetónový skelet v modulovej skladbe 6x6m. Skelet je vyskladaný z prefabrikovaných stĺpov , na ktoré sú uložené prefabrikované priečke.

Strecha – vysoká

Halová časť objektu je jednopodlažná, navrhnutá z priečnej väzby , ktorú tvoria stľpy 400/600 mm. na ktoré je uložený predpätý väzník. Na väzník sú uložené kazetové strešné SZD dosky. Nová konštrukcia strechy nad halou je z oceľových profilov HEA 140. konštrukcia je kotvená k hornému pásu halového väzníka. Strecha je zateplená tep. izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 300mm. Strešnú rovinu tvorí trapézový plech

Strecha nízka

Plochá strecha je zateplená strešným polystyrrénom v spáde. V najnižšom bode 300mm a najvyžšom bode 550mm Na povrchu je použitá hydroizolácia Sikaplan. Sikaplan je prekrytý ochrannou fóliou a zaťažený riečnym kameno 16/32mm.

Obvodové murivo

tehla 400mm, zateplená tepelnou izoláciou hr. 150mm. (Fasádne izolačné dosky z čadičovej vlny).
Priečky a preklady sú z tvárnic Ytong hr. 150mm

Podlahy

1NP 001 – leštený vláknobetón C 25/30 – 180mm s Fibrofor HIGH Grade – vysoko výkonné fibrilované polymérové mikrovlákno 1kg/m2, pancierový vsyp 3kg/m2
1NP 002 – cementový poter triedy CT-C20-F4 80mm so strojovým hladením povrchu, polystyrén EPS 100 + krycia fólia, izolácia proti vlhkosti
1PP – leštený vodostavebný vláknobetón B20, C30/37 150mm s Fibrofor HIGH Grade – vysoko výkonné fibrilované polymérové mikrovlákno 1kg/m2

Spevnené plochy komunikácií

Betónový povrch CB III hr. 250mm

Vykurovanie

Plynová kotolňa a teplovodné vykurovanie dvojrúrové s núteným obehom vody.
2x kotol BUDERUS GB 192-50
Vykurovanie je možné ovládať na vzdialený prístup cez mobilnú aplikáciu TAPhome
V objekte sú vybudované štyri vykurovacie okruhy

Lokalita

Budova sa nachádza v priemyselnej časti okresného mesta Malacky s priamym napojením na diaľnicu D2.

Cena

Na vyžiadanie

Kontaktujte makléra

Zaujal Vás tento projekt?

  • +421 905 365 808

Zaujal Vás niektorý z projektov?

Zanechajte nám kontakt a my sa Vám obratom ozveme.