Individuálne projekty

Ako budúci majiteľ rodinného domu sa pri jeho plánovaní stretnete s dilemou, či si obstarať typový projekt rodinného domu, alebo individuálny projekt. Preto je potrebné detailne zvážiť všetky alternatívy. Tie, ktoré ponúka Váš pozemok, finančné možnosti i časový priestor a zosúladiť ich so svojou predstavou o dome a o jeho dispozičnom riešení.
Zohľadnite rozmery a umiestnenie pozemku, jeho orientáciu voči svetovým stranám, voči susedným pozemkom a stavbám, vzhľad okolitých stavieb, koľko osôb bude v dome bývať, ich individuálne požiadavky na bývanie a životný štýl, či staviate rodinný dom pre seba, alebo aj pre ďalšie generácie, jednopodlažný alebo viacpodlažný, podpivničený, rozmiestnenie izieb. Správna voľba projektu Vám dokáže ušetriť nemalé náklady na stavbu domu a, čo je najdôležitejšie, splní Vaše predstavy o komfortnom bývaní.
Cena projektu rodinného domu predstavuje v oboch prípadoch len zlomok investičných nákladov na stavbu domu, vhodný projekt je však základným predpokladom Vašej spokojnosti s novým bývaním. Projekt neslúži len na vybavenie stavebného povolenia, dokonalý projekt je prepracovaný do detailov tak, aby priniesol to najlepšie riešenie pre Vás.

Ako postupovať

Budete mať prvé stretnutie s našim architektom, ktorý sa Vás spýta na vaše požiadavky a celkové predstavy o dome. Samozrejme že Vám poradí čo je pre Vás vhodné vzhľadom na všetky vonkajšie faktory ako veľkosť pozemku atď.
Architekt po vašom spoločnom stretnutí urobí prvotné skice, aby ste si zosúladili vaše predstavy s architektom. Následne po vašom odobrení vám architekt spraví štúdiu.

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia je premietnutím Vášho zámeru do priestorovej podoby, aby ste získali názornú predstavu o stvárnení a riešení zámeru. Slúži aj pre prerokovanie a odsúhlasenie investičného zámeru zainteresovanými úradmi. Je to najdôležitejšia projekčná fáza, keďže od štúdie sa odvíjajú ďalšie stupne projektovej dokumentácie. Neskoršie zmeny v projekte navyšujú cenu za projekt a spôsobujú predĺženie projektových prác.
Architektonická štúdia obsahuje situáciu umiestnenia, základné údaje o stavbe, plošné a objemové bilancie, základné konštrukčné a technické riešenie, pôdorysy jednotlivých podlaží s rozmermi, schematické rezy, pohľady a vizualizácie.

Je veľmi dobré, ak máte ucelenú predstavu o svojom dome už počas tvorby architektonickej štúdie.

Cenová ponuka a finálna podoba vášho domu

Podľa architektonickej štúdie – malého projektu Vám vypracujeme cenovú ponuku domu a dohodneme si predbežný termín realizácie.

Vysnívaný domov

ponúka výstavbu pasívnych a nízkoenergetických murovaných domov.

  • +421 905 382 285