Vysnívaný domov

Nízkoenergetický alebo pasívny dom?

Z dlhodobého hľadiska je globálne otepľovanie problém, ktorý sa týka nás všetkých. Spôsob akým môžeme k vyriešeniu tohto problému aj my prispieť je uvedomiť si, že 40% z celkovej spotreby svetovej energie sa spotrebúva na vykurovanie, chladenie a prevádzku budov. Takže rozhodovanie medzi alternatívou výstavby klasického rodinného domu alebo nízkoenergetického prípadne pasívneho domu, je o to jednoduchšie. Jasno v tejto otázke má aj EU. Podľa Smernice Európskeho parlamentu a rady 2010/31/EÚ z 19. Mája 2010 hovoriacej o Energetickej hospodárnosti budov by mali všetky budovy na bývanie postavené od roku 2020 spĺňať kritérium budov s takmer nulovou spotrebou energie, čo dnes predstavuje tzv. pasívny štandard.

dom001Spoločné črty nízkoenergetických a pasívnych domov
Nízkoenergetický aj pasívny dom v podstate stavajú na rovnakej koncepcii, a to snahe o čo najviac možné znižovanie spotreby energie a tým aj šetreniu prevádzkových nákladov budovy. To sa dosahuje zvýšením tepelnoizolačných hodnôt obvodových konštrukcií a ich stykov, využitím mechanického regulovaného vetrania s rekuperáciou tepla, použitím nízkoteplotného vykurovania a uplatnením alternatívnych zdrojov energie ako sú solárna energia alebo energia prírodného prostredia.

Rozdiely medzi nízkoenergetickými a pasívnymi domami
Rozdielom medzi týmito dvoma spôsobmi riešenia energetickej hospodárnosti rodinného domu je v prvom rade hranica po ktorú sa spotreba energie podarí znížiť. Klasický rodinný dom má spotrebu energie okolo 120 kWh/mna rok. Nízkoenergetický dom pod 50 kWh/m2 na rok a pasívny dom pod 15 kWh/m2 na rok. Ako vidieť pri pasívnom dome sa oproti klasickému zníži potreba energie takmer 100-násobne.
Avšak pri pasívnom dome sa na viac posudzuje ešte spotreba primárnej energie. Do tejto hodnoty sa udáva energia na kúrenie, ohrev TUV, vetranie, chladenie – klimatizácia, elektrospotrebiče a osvetlenie. Vyjadruje množstvo energie, ktorá je použitá z neobnoviteľných zdrojov. Každý zdroj energie má svoj prepočtový koeficient viď. v tabuľke.

Je potrebné už vo fáze projektu vedieť, či chcem stavať nízkoenergetický alebo pasívny dom?
Áno, čim skôr začnete objekt riešiť ako energeticky pasívny, tým lacnejšia môže byť celá stavba. Dokonca by sme odporučili už výber pozemku konzultovať s architektom. Bohužiaľ, urbanisti ešte stále nerobia svoju prácu tak, ako by mali, a zabúdajú na to, že právo na slnko má každý. Orientácia a umiestnenie stavby má totiž veľký vplyv na kvalitu projektu. Samozrejme, skoro všetky stavby sa dajú dostať do pasívneho štandardu, dokonca aj rekonštrukcie starších domov, sú s tým však spojené vyššie náklady.

Porovnanie energetickej spotreby objektov
Nulový dom
(lepší ako trieda A)
0 - 5 kWh/m2 za rok
Pasívny dom
(lepší ako trieda A)
5 - 15 kWh/m2 za rok
Nízkoenergetický dom (trieda A) 15 - 50 kWh/m2 za rok
Energeticky úsporný dom (trieda B) 50 - 70 kWh/m2 za rok
Súčasný štandard 70 - 100 kWh/m2 za rok
Energeticky náročný dom 110 a viac kWh/m2 za rok

Referencie

S priebehom stavby nehnuteľnosti som bol veľmi spokojný. Firma VYSNÍVANÝ DOMOV mi poradila po odbornej stránke so všetkým. Vyzdvihnúť tiež treba časovú flexibilitu a promptnosť. Pri ďalšej stavbe nehnuteľnosti bo som sa bez obáv obrátil na VYSNÍVANÝ DOMOV.

- Richard Malinčák -

Vysnívaný domov

Mať dom je snom mnohých ľudí. Dom predstavuje akési rodinné kráľovstvo, väčšie súkromie, dvor a záhradu, kde sa môžu deti vyšantiť, kde sa dá príjemne posedieť, grilovať a čo-to si i dopestovať. Doprajte si svoj vysnívaný dom od nás a my Vám splníme sen.

Kontakt

info@vysnivanydomov.sk
+421 911 571 811

KROGEN, s.r.o.
Vyšehradská 12
Bratislava 851 06

Sledujte nás


© KROGEN, s.r.o. 2016. Všetky práva vyhradené.