Vysnívaný domov

Pasívne rodinné domy

  • ročná tepelná spotreba maximálne 15 kWh/m2

Pasívny dom je objekt, v ktorom je spotreba tepelnej energie tak nízka, že bez straty komfortu je možné zanevrieť na bežné centrálne vykurovanie. Nie je potrebné obvyklé vykurovanie s kotlom, rozvodným systémom, vykurovacími telesami, skladom paliva a komínom. Tento stav nastáva, keď ročná spotreba tepelnej energie na meter štvorcový obytnej plochy je nižšia ako 15 kWh. Toto zodpovedá maximálnemu tepelnému výkonu 10 W/m2. Keď sa vezmú do úvahy všetky v dome existujúce systémy, pri ktorých je používaná energia (vykurovanie, ohrev teplej vody, elektrické zariadenia), tak aby celková suma nemala prekročiť 120 kWh/m2. V súčasnosti spotrebuje väčšina bytovej zástavby 150 až 250 kWh/m2.

dom001

Pasívne domy potrebujú pre steny a strechu k-hodnoty medzi 0,1 a 0,15 W/m2K. Toto zodpovedá tepelnoizolačnej hrúbke 25 až 40cm.

Spotreba tepelnej energie v budove je suma pozostávajúca z tepelných strát obvodového plášťa, tepelných strát z vetrania s odčítaním tepelných ziskov (ohriatie povrchov slnečným žiarením, tepelným vyžarovaním osôb, elektrických spotrebičov,...).

V čase pred niekoľkými desiatkami rokov neexistovala možnosť zdokonaliť budovy so zreteľom na tepelnú spotrebu. Až do 80-tych rokov bola štandardom ročná spotreba tepla v rozmedzí 150 až 250 kWh/m2. V posledných desiatich rokoch viedli izolačné opatrenia k zníženiu tejto hodnoty na úroveň približne 120 kWh/m2. V 90-tych rokoch sa aj k nám dostal tzv. nízkoenergetický dom, ktorého maximálna hodnota spotreby tepla nesmie prekročit 70 kWh/m2. Ďalším krokom vo vývoji domov bol tzv. trojlitrový dom, ktorého spotreba je max. 34 kWh/m2, resp. 3 litre vykurovacieho oleja/m2.

Zásadným krokom v ďalšom vývoji nízkoenergetického domu je pasívny dom, ktorý má oproti nízkoenergetickému domu výrazne lepšiu tepelnú izoláciu - hrúbky až 40cm, vylepšené tepelnoizolačné zasklenie (trojsklo), ako aj optimálne využitie slnečnej energie vhodnou južnou orientáciou budovy. Pre získanie označenia "pasívny dom" musí byť tepelná spotreba budovy menšia ako 15 kWh/m2 (asi 1,5 litra vykurovacieho oleja/m2 na rok), ako aj spotreba primárnej energie (vrátane ohrievania teplej vody, energetických strát vykurovania a spotreby elektrického prúdu) maximálne 120 kWh/m2.

Pasívny dom je svojou koncepciou dimenzovaný tak, že k pokrytiu tepelnej spotreby postačujú pasívne energetické zdroje. K nim patrí vyžarované slnečné teplo, vyžarovanie tepla spotrebičmi a obyvateľmi domu. Jediné zabudované vykurovacie teleso vo vetracom zariadení slúži - ak je nutné - k dohriatiu priestorového vzduchu. Tepelná spotreba je teda taká nízka, že budova si až na pár dní v roku vystačí sama bez aktívneho kúrenia.


Tento veľmi energeticky efektívny druh stavieb sa dosiahne nasledujúcimi faktormi:
  • nasmerovanie budovy k optimálnemu využitiu slnečnej energie,
  • dôsledná tepelná izolácia,
  • optimálne zasklenie,
  • vysoká vzduchotesnosť,
  • kontrolované pri- a odvetrávanie so spätným získaním tepla pomocou rekuperačného výmenníku,
  • ročná spotreba tepla menšia ako 15 kWh/m2
  • spotreba primárnej energie pre vykurovanie, ohrievanie vody a spotreba elektrického prúdu 120 kWh/m2
  • vzduchotesnosť obvodového plášta n50 < 0,6/h.


Referencie

S priebehom stavby nehnuteľnosti som bol veľmi spokojný. Firma VYSNÍVANÝ DOMOV mi poradila po odbornej stránke so všetkým. Vyzdvihnúť tiež treba časovú flexibilitu a promptnosť. Pri ďalšej stavbe nehnuteľnosti bo som sa bez obáv obrátil na VYSNÍVANÝ DOMOV.

- Richard Malinčák -

Vysnívaný domov

Mať dom je snom mnohých ľudí. Dom predstavuje akési rodinné kráľovstvo, väčšie súkromie, dvor a záhradu, kde sa môžu deti vyšantiť, kde sa dá príjemne posedieť, grilovať a čo-to si i dopestovať. Doprajte si svoj vysnívaný dom od nás a my Vám splníme sen.

Kontakt

info@vysnivanydomov.sk
+421 911 571 811

KROGEN, s.r.o.
Vyšehradská 12
Bratislava 851 06

Sledujte nás


© KROGEN, s.r.o. 2016. Všetky práva vyhradené.